ចូលរួម​ពិព័រណ៍​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​សកល​ដែល​រៀបចំ​នៅ​ក្វាងចូវ​ប្រទេស​ចិន

Nova កំពុងចូលរួមក្នុងពិព័រណ៍ដែលបានលើកឡើងនៅទីក្រុងក្វាងចូវចាប់ពីថ្ងៃទី 10 ដល់ថ្ងៃទី 12 ខែធ្នូ ឆ្នាំ 2021 យើងនឹងបង្ហាញម៉ូដថ្មីៗ និងអ្នកលក់ក្តៅៗសម្រាប់ទីផ្សារដែលពាក់ព័ន្ធ។
ទីតាំងត្រឹមត្រូវ៖ សាល Pazhou, Guangzhou ប្រទេសចិន
ស្តង់លេខ៖ 3.2E27

ព័ត៌មាន ១


ពេលវេលាផ្សាយ៖ សីហា-០៦-២០២១