ចូលរួម​ពិព័រណ៍​គ្រឿង​អេឡិចត្រូនិក​ជា​សាកល​ដែល​ប្រារព្ធ​ធ្វើ​នៅ​ទីក្រុង​ហុងកុង​ប្រទេស​ចិន

Nova កំពុងចូលរួមពិព័រណ៌ដែលបានរៀបរាប់នៅហុងកុងចាប់ពីថ្ងៃទី 11 ដល់ថ្ងៃទី 14 ខែមេសា ឆ្នាំ 2022។យើងនឹងបង្ហាញការរចនាថ្មីបន្ថែមទៀតសម្រាប់ទីផ្សារដែលពាក់ព័ន្ធ។
ទីតាំងត្រឹមត្រូវ៖ AsiaWorld-Expo ។ផ្លូវ Cheong Wing ទីក្រុងហុងកុង ប្រទេសចិន
ស្តង់លេខ: 36J34

ព័ត៌មាន ១


ពេលវេលាផ្សាយ៖ សីហា-០៦-២០២១